courage
COURAGE - OP MAAT GESNEDEN - PLANNING - VERHUIZING - REISBEGELEIDNG -
RSS Fan worden

Recente posts

ZORG KAN LEREN VAN LUCHTVAART
We weten veel van de wereld, maar een beperkte opvatting van ons lichaam.
Urineverlies
Patiëntveiligheid- Het Vlaams Patiëntenplatform.

Categorieën

Bekkenbodem problematiek
Je wordt onbevreesd geboren en dan later bang gemaakt
strijd ziekenhuisinfecties
ZORG KAN LEREN VAN LUCHTVAART
Mogelijk gemaakt door

courage

Bekkenbodem problematiek

Urineverlies

Urine-incontinentie hoort niet bij het normale verouderingsproces

Uit een studie van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en UZ Gent bij 2.085 deelnemers - met en zonder incontinentie - blijkt dat liefst 79 procent het moeilijk en gênant vindt om over urine-incontinentie te praten. 'Eenmalig urineverlies op een openbare plaats of in gezelschap kan iemand tekenen voor de rest van zijn of haar leven', zegt prof. dr. Karel Everaert, verbonden aan de dienst Urologie van het UZ Gent. 'Ook mantelzorgers zijn bang dat iemand ontdekt dat hun naaste incontinent is. Zelfs aan de huisarts durven we dit soort problemen niet te melden.'

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat een belangrijk deel van de respondenten (43 procent) niet weet dat er medicatie bestaat voor bepaalde vormen van urine-incontinentie. 'Er bestaat meer dan alleen opvangmateriaal. Met de juiste hulp kunnen we de zorg voor veel mensen verlichten', zegt prof. dr. Everaert.
Het is wel bekend dat urine-incontinentie een negatieve impact heeft op activiteiten van het dagelijkse leven (86 procent), seksuele activiteiten (62 procent), sociale leven (86 procent), de levenskwaliteit (75 procent) en dat urineverlies psychische problemen kan veroorzaken (83 procent).
Prof. dr. Everaert: 'Het begint met kleine aanpassingen, maar urineverlies kan leiden tot sociaal isolement op verschillende domeinen van het dagelijkse leven. Patiënten vermijden uitstapjes omdat er geen toilet in de buurt is of zijn onzeker tijdens seksuele betrekkingen.'

Het onderzoek wijst duidelijk op vele misverstanden rond ongewenst urineverlies die te vaak voor onnodig leed zorgen. 'Educatie over gezonde plasgewoontes en incontinentie is beperkt, waardoor we niet goed weten wat normaal plasgedrag is. Daardoor kunnen plasproblemen ontstaan en wordt incontinentie niet aangepakt',
zegt prof. dr. Karel Everaert.
Tijdig het probleem aanpakken, is belangrijk. Net als een goede omkadering in de zorg. 'Blaasproblemen zijn complex en vereisen een professionele en multidisciplinaire aanpak. Een duidelijk zorgpad ontbreekt nog. Zorgverleners zijn ook niet altijd voldoende opgeleid in de materie.
MIJN ERVARING:: ER IS NOOD AAN MEER OPENHEID.