courage
COURAGE - OP MAAT GESNEDEN - PLANNING - VERHUIZING - REISBEGELEIDNG -
RSS Fan worden

Recente posts

ZORG KAN LEREN VAN LUCHTVAART
We weten veel van de wereld, maar een beperkte opvatting van ons lichaam.
Urineverlies
Patiëntveiligheid- Het Vlaams Patiëntenplatform.

Categorieën

Bekkenbodem problematiek
Je wordt onbevreesd geboren en dan later bang gemaakt
strijd ziekenhuisinfecties
ZORG KAN LEREN VAN LUCHTVAART
Mogelijk gemaakt door

courage

ZORG KAN LEREN VAN LUCHTVAARTVolgens Marck Haerkens chirurg/piloot heeft ook de luchtvaart er lang over gedaan over het doorvoeren van cultuurveranderingen in de luchtvaart. Een duidelijk beslismoment was de luchtvaartramp op Tenerife waarbij in een keer 540 mensen het leven lieten.


Crew Resource Management team training - UMCGCrew Resource Management (CRM) is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de spoedeisende zorg. CRM is eind jaren zeventig ontwikkeld in de luchtvaart om incidenten aan te pakken die gebeurden door het falen van de samenwerking in de cockpit/ziekenhuisafdelingen. CRM- principe heeft inmiddels ook zijn vruchten af geworpen en leidt tot een beter veiligheidsklimaat en een afname van complicaties en sterfte bij ernstig zieke mensen.


Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) raamt dat in Belgie ruim 2600 mensen voortijdig sterven door ziekenhuisinfectie. Ongeveer 40% van alle incidenten zijn toe te schrijven aan valincidenten en heeft bij oudere zelden een enkele oorzaak. Daarnaast verlengt een ziekenhuisinfectie het verblijf gemiddeld met een week. Kosten jaarlijks 400 miljoen euro.
wordt vervolgdWe weten veel van de wereld, maar een beperkte opvatting van ons lichaam.

We hebben het leven zo ingewikkeld gemaakt & koesteren zulke hoge verwachtingen dat we vaak aan het "gewone" leven niet meer toekomen.
De situatie lijkt volledig uit de hand te zijn gelopen. De drijfveer... angst... om zelf te beslissen & verantwoordelijkheid te nemen. Wil men alles regisseren er boven op zitten. De zwangerschap & bevalling is veelal een medische ingreep, ziekenhuisbed, pijnstillers en rondom de moeder het witte jassen-syndroom.
Is de vrouw het vermogen kwijt geraakt op natuurlijke wijze een kind ter wereld te brengen in de beslotenheid van haar slaapkamer.
Ergens onderweg zijn we de magie van deze unieke gebeurtenis verloren.

Gereduceerd tot een lichaam dat het niet meer doet.

Kahlil Gibran
Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder
Leefde van: 1883-1931
Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren.

Urineverlies

Urine-incontinentie hoort niet bij het normale verouderingsproces

Uit een studie van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en UZ Gent bij 2.085 deelnemers - met en zonder incontinentie - blijkt dat liefst 79 procent het moeilijk en gênant vindt om over urine-incontinentie te praten. 'Eenmalig urineverlies op een openbare plaats of in gezelschap kan iemand tekenen voor de rest van zijn of haar leven', zegt prof. dr. Karel Everaert, verbonden aan de dienst Urologie van het UZ Gent. 'Ook mantelzorgers zijn bang dat iemand ontdekt dat hun naaste incontinent is. Zelfs aan de huisarts durven we dit soort problemen niet te melden.'

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat een belangrijk deel van de respondenten (43 procent) niet weet dat er medicatie bestaat voor bepaalde vormen van urine-incontinentie. 'Er bestaat meer dan alleen opvangmateriaal. Met de juiste hulp kunnen we de zorg voor veel mensen verlichten', zegt prof. dr. Everaert.
Het is wel bekend dat urine-incontinentie een negatieve impact heeft op activiteiten van het dagelijkse leven (86 procent), seksuele activiteiten (62 procent), sociale leven (86 procent), de levenskwaliteit (75 procent) en dat urineverlies psychische problemen kan veroorzaken (83 procent).
Prof. dr. Everaert: 'Het begint met kleine aanpassingen, maar urineverlies kan leiden tot sociaal isolement op verschillende domeinen van het dagelijkse leven. Patiënten vermijden uitstapjes omdat er geen toilet in de buurt is of zijn onzeker tijdens seksuele betrekkingen.'

Het onderzoek wijst duidelijk op vele misverstanden rond ongewenst urineverlies die te vaak voor onnodig leed zorgen. 'Educatie over gezonde plasgewoontes en incontinentie is beperkt, waardoor we niet goed weten wat normaal plasgedrag is. Daardoor kunnen plasproblemen ontstaan en wordt incontinentie niet aangepakt',
zegt prof. dr. Karel Everaert.
Tijdig het probleem aanpakken, is belangrijk. Net als een goede omkadering in de zorg. 'Blaasproblemen zijn complex en vereisen een professionele en multidisciplinaire aanpak. Een duidelijk zorgpad ontbreekt nog. Zorgverleners zijn ook niet altijd voldoende opgeleid in de materie.
MIJN ERVARING:: ER IS NOOD AAN MEER OPENHEID.
Patiëntveiligheid- Het Vlaams Patiëntenplatform.Een adverse event is niet het gevolg van de ziekte- aandoening of van een goed afgewogen risico of ingecalculeerd neveneffect van een behandeling (complicatie), maar het gevolg van een of meer fouten van de hulpverlener of tekortkomingen in de organisatie van de zorg.

Dat wil zeggen een adverse event wordt vooral veroorzaakt door de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd en minder door de ziekte van de patiënt.

Enkele ophefmakende rapporten en studies toonden aan dat vermijdbare medische-schade geen uitzondering was, maar * structureel bij 3% tot 16% * van de ziekenhuisopnames in Belgie voorkwam.

Bron. KCE kenniscentrum Gezondheidszorg


De bacterie Colostridium Difficile wordt gerekend tot de een van de meest virulente ziekenhuisbacteriën.
Wordt vervolgd